DUHOVNA OSKRBA V DNEH KARANTENE

ŽUPNIJSKA CERKEV JE NAČELOMA ČEZ DAN ODPRTA ZA OSEBNO MOLITEV!

SVETO OBHAJILO BOSTE LAHKO PREJELI OB NEDELJAH OD 8.00 DO 9.00 TER OD 10.00 DO 11.30, KO SE KONČA PRENOS SVETE MAŠE PO RTVSLO. PROSIMO VAS, DA SE SAMI PRIPRAVITE NA PREJEM OBHAJILA, IN SICER TAKO, DA MOLITE KESANJE IN OČENAŠ. V CERKVI POSKRBITE ZA MEDSEBOJNO RAZDALJO. ZBIRANJE IN DRUŽENJE JE PREPOVEDANO!

ZA OBHAJILO MED TEDNOM, DUHOVNI POGOVOR ALI SPOVED SE DOGOVORITE OSEBNO! 

 

KORONSKE DUHOVNE DROBTINE #2 - 15. del (30. oktober 2020)

Dober večer!

Jezus zna dobro napeljati vodo na svoj mlin! Njegova srečanja s farizeji so velikokrat prav komična. Nekako v smislu tiste šale, ko se gospa pritožuje nad svojim župnikom: »Vi, duhovniki, ste nemogoči! Sploh se ne znate pogovarjati! Na vsako vprašanje odgovorite z novim vprašanjem!« Gospod pa mirno odgovori: »Je s tem kaj narobe?«

V današnjem evangeliju (Lk 14,1-6) Učitelja srečamo med farizejskimi prvaki. Nekdo ga je celo povabil na obed … Opazi bolnika in izkoristi priložnost za zdravo katehezo. Se torej sme na prost, Bogu posvečen dan ozdravljati bolnika? Kdo ve, zakaj niso odgovorili. Morda jih je že sram. Bolj verjetno je, da so si tako zakrknjeno predstavljali življenjsko naravnanost Postave, da sploh niso mogli izustiti besede. Jezus si odgovori sam. Z dejanjem pokaže pravi odgovor in bolnika ozdravi. Dogodek bo pustil dolgotrajne posledice. Višji duhovni predstojniki že kujejo načrt, ki se bo končal pred Pilatovo sodno hišo …

Vrhunec Božje modrosti pa je verjetno sklepni del tega srečanja, potem ko je bolnik že ozdravljen. »Komu izmed vas bo padel osel ali vol v vodnjak in ga ne bo izvlekel takoj sobotni dan« (Lk 14,6)? S tem nam daje Gospod čisto preprosto spoznanje o Božji postavi, ki je namenjena nam, ljudem. Torej je – človeška! Ni nenaravna ali nemogoča za izpolnjevanje. Gratia supponit naturam. Milost predpostavlja naravo. Bog torej ne polaga svojih zakonov v naša srca kot tujek, temveč kot nekaj domačega. Seveda ni vseh zapovedi lahko živeti, seveda je treba pogledati tudi okoliščine. Svojim rojakom in nam želi povedati, da naj se zanašamo tudi na zdravo pamet, da ne bi ob izpolnjevanju postave, ki ni sama sebi namen, pozabili nase in na ljubezen do bližnjih. Spet mi na misel prihaja Baraga, ki je že kot škof strogo naročal enemu svojih duhovnikov, naj Indijancem nikakor ne daje denarja, da se ne pokvarijo. Ko pa v tistem trenutku pride mimo ostarela Indijanka, ga poprosi, naj mu posodi nekaj dolarjev, da ji bo dal vbogajme. Razum in srce z roko v roki.

Šele sedaj se zavedam, da koronačas prinaša tudi svoje milosti. Že v času prvega vala sem uredil bogat notni in glasbeni arhiv in vse digitaliziral. Našel sem tudi molitev rožnega venca sv. Janeza Pavla. Kakšno bogastvo in milost! Moliti v latinskem jeziku s svetnikom. V avtu imam sicer vedno raje glasbo, a v tem času zorim za nova spoznanja. Za molitev. Oktober je že skoraj dokončal tek. Si tudi vi vzamete kaj časa za kakšno jagodo rožnega venca?

Nekaj priporočil še za konec. Kot pastir vas prosim, da v prihodnjih dveh prazničnih dneh ne bi obiskovali grobov svojih dragih rajnih. Še posebej se izogibajte manjših pokopališč. Ostanite raje doma in namenite zanje molitev rožnega venca. Nadaljujmo to lepo navado naših prednikov, ki so na večer vseh svetih molili tri dele rožnega venca za svoje pokojne! To je pravzaprav največ, kar lahko storimo! Novembrske namene za rajne pa oddajte v nabiralnik župnišča ali v cerkvi. Bog povrni!

Zaradi širjenja okužb bo tudi sveto obhajilo potekalo brez obreda. Tako vas prosimo, da se sami s kesanjem in molitvijo očenaša pripravite na prejem evharistije. V nedeljo bom tudi na voljo za sveto spoved, in sicer od 9.00 do 11.00, v ponedeljek pa od 11.00 do 12.00 ter od 18.00 do 19.00. Spoštujte priporočila, nosite masko, razkužujte se in držite varnostno razdaljo! Mislim na vas!

Sebastjan, župnik

 

O(B) IZREDNIH RAZMERAH

Spoštovani župljani, bratje in sestre!

Razmere, v katerih smo se spet znašli ob širjenju koronavirusa, so negotove. Na povezavi (https://www.katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-19) si lahko preberete navodila Slovenske škofovske konference glede odpovedi bogoslužij z udeležbo ljudstva.

Tudi v župniji Ljubljana Ježica bomo v naslednjih dneh, morda tudi tednih, prikrajšani za Kruh življenja, s katerim se hranimo kot občestvo, kot ena družina. A hkrati zaupamo odgovornim v državi, predvsem pa zdravstvenemu osebju (ki v teh časih opravlja izredno plemenito delo!), da je tako prav, in da nas upoštevanje ukrepov vodi k zaščiti našega zdravja in življenja.

Duhovniki bomo med tednom darovali oznanjene svete maše, ob nedeljah pa maševali za vse žive in pokojne župljane, kakor nam naroča Zakonik cerkvenega prava. Druge oznanjene maše, ki ste jih darovali, bodo opravili duhovniki, ki nimajo dovolj mašnih namenov. Prosimo za razumevanje!

Pred nami je mesec november. Ob spremenjenih razmerah bomo za rajne molili v krogu svoje družine. V prilogi novembrske Besede spodbude pa je povabilo, da svoje rajne vključite v očenaše, molitve po maši v mesecu novembru. Priporočila Slovenskše škofovske konference za obhajanje praznikov Vseh svetih in Spomina vseh vernih rajnih najdete tukaj: https://www.katoliska-cerkev.si/priporocila-ssk-za-obhajanje-praznika-vseh-svetih-1-november-in-spomina-vseh-vernih-rajnih-2-november-v-casu-covid-19 

Kot vaš dušni pastir vam zagotavljam svojo molitev in bližino! Ob večerih se tako oglašam preko Koronskih duhovnih drobtin #2 in vas spodbujam ob dnevni Božji besedi ter aktualnih dogodkih.

Če kdo potrebuje kakršno koli pomoč, sem vam na voljo. Tudi župnijska Karitas bo v teh težkih dneh skušala biti blizu ljudem v stiski. Ni potrebno poudarjati, da bo tudi župnija v času, ki je pred nami, spet ostala brez rednih prihodkov, zato vas vabimo, da svoj dar, ki bi ga darovali v pušico, nakažete na TRR župnije Ljubljana Ježica (SI56 0201 1026 3471 705, odprt pri NLB). Hvala tudi za molitve in darove, ki jih boste namenili svojemu župniku!

Molimo za zdravje ter drug za drugega, da bomo kot družina povezani v teh dneh preizkušnje!

Sebastjan Likar, župnik

MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19
 

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

nalagam novice...